Reference

Pískování pomníku sodou a následná aplikace FN Nano

Statutární Město Karviná

Dolní oblast Vítkovice

Dálniční úsek OV-Bohumín

Ostravská univerzita

Bauhaus Ústí nad Labem

Mercedes-Benz Moravia

Nátěry technologických celků

KOMA s.r.o.